Yumurtalık Yaşı Nedir, Testi Nasıl Yapılır?


Yumurtalık

Yumurtalık Yaşı Nedir?

Bu yöntemde pek çok test kullanılmaktadır. Bunlar biyokimyasal, Kan ile bakılan veya herhangi bir görüntüleme yöntemi gibi pek çok test bulunmaktadır. Fakat bunların hepsinden ziyade en önemlisi kronolojik yaş. Bir kadının yaşı yumurtalıkları ve kalitesi hakkında önemli bilgiler vermektedir. Uygulanan diğer testler bunlara biraz daha yardımcı bilgiler için kullanılmaktadır. Yani bir kadın aslında 30’lu yaşlarda olup, yumurtalıkları menapoza yakın yani 45 yaşında gibi az ve kalitesiz yumurta barındırıyor olabilmektedir. Veya bunun tam tersi 40’lı yaşlarda bir kadın çok genç yaşta olan bir bayan gibi kaliteli ve fazla yumurtaya sahip olabilmektedir. Bu durumlar göz önünde bulundurulabilir fakat, yumurtalık yaşı için en önemli ve göz önünde bulundurulan kriter bayanın yaşıdır. Yaş arttıkça yumurtalıklardaki kalite ve sayı paralel olarak azalmaktadır.

Yumurtalık Yaşı Testi Nasıl Yapılır?

Yumurtalıkta testin en önemli kısmı kadının yaşıdır. Bunun dışındaki testlere bakıldığı zaman bu yöntem için kullanılan çok sayıda test bulunmaktadır. Bunlar zamansal olarak yürülüğe girmiş ve kliniklerde kullanılan testlerdir. Bu testlerin bir kısmı kan ile ilgilidir. Kanda bazı değerlere bakılmak suretiyle testler yapılmaktadır. Bir kısmı ise görüntüleme teknikleri ile, yani ultrason ile tespit edilmektedirler. Bu konuda temel soru şudur. Yumurtalıklarda ne kadar yumurtası var?, Yumurtaların kalitesi nedir? bu sorular üreme çağında olab bir kadında aranan kriterlerdir. Fakat hekimler yumurta Kalitesi ile ilgili pek bir cevap veremezler çünkü bunun en önemli kriteri yaştır. Yaş ilerledikçe yumurta sayısı çok olsa bile kalite azalmaktadır ve bunun en önemli belirtisi ise yaş ilerledikçe, sakat çocuk veya kromozom bozukluğu olan çocuk doğurma ihtimali de artıyor.

Yumurta Sayısı Ne Kadardır?

bunun ölçülmesi için yardımcı pek çok test bulunmaktadır. Bunlardan biri FSH testidir. FSH testi kanda bulunan bir çeşit hormondur. Bu hormon beyinde hipotiz bezinden salgılanıyor ve yumurtlamayı başlatan ana hormonlardan biridir. Hekimler FSH Hormonu değerine genellikle adetin 2. veya 3. günü bakmaktadırlar. Bir diğer hormon olan ve yine yumurtalıktan salgılanan inhibin b denilen bir hormon ve östrojen hormonudur. Bunlarında dışında son 10 yıl içinde kullanıma girmiş ve daha net bilgiler veren antimüleryan hormon (AMH) Denilen bir hormon vardır. Ayrıca ultrasonda yumurtaların sayısına bakarak ta hekimler yumurtaların sayısı hakkında öngörü sahibi olabilmektedirler.

Yumurtalık Yaşı Testi Kimlere Uygulanabilir?

Yumurtalığın yaşının merak edildiği testler, genel olarak ileriki yaşta olan bayanlar çocuk sahibi olamk için merak etmektedirler. Burda ne kadar vakitlerinin kaldığını veya erken yaşlanma olup olmadığını saptamak için kullanılmaktadır. Ayrıca bir yıllık korunmasız ilişkiye rağmen, hamile kalamayan kadınlara yumurta veya yumurtalık hakkında ilk düzey yapılan testlerden biridir. Burda amaç yumurtalık varmı, yumurtalar normal durumdamı gibi soruların cevabı içib uygulanmaktadır. Bir diğer durum da bir kadın evli veya bekar olsun, ileriki zamanlarda doğurganlık potansiyelini öğrenmek için bu testleri uygulayabilmektedirler.

Yumurtalık Yaşını Hesaplarken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Yumurtalık yaşının hesaplanmasında kullanılan testlerin bazı kriterleri bulunmaktadır. Bu kriterlerin başında kanda hormon seviyelerine bakarken, belirli zamanlama ayarları yapılmalıdır. Çünkü kadının kanında hormonlar her zaman aynı düzeyde bulunmazlar. Bu testler için en uygun dönem adet kanaması başladıktan sonraki 2. veya 3. gündür. Bu dönemlerde bakılması yumurtalık yaşı için çok daha sağlıklı bilgiler vermektedirler. Aynı şekilde ultrason ile test yapılırken,yumurtalıklarda ne kadar yumurtanın bulunduğu ölçmeye dayalı bir test bulunmaktadır.

Son 10 yılda kullanılmaya başlanan ve kanda bakılan AMH ( antimüleryan hormon ) en kesin ve en doğru sonuçları vermektedir. Bu testin yapılmasının en önemli avantajı da bu test için adet beklenmemektedir. Herhangi bir gün yapılabilecek bir testtir.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.