Yağ Enjeksiyonu Nedir?


Yağ Enjeksiyonu

Yağ dokusunun vücudumuzda yeteri kadar bol bulunması, ayrıca liposuction yönteminin yaygınlaşması plastik cerrahlar arasında, yağ dokusunun cilt gençleştirmede kullanılırlığını popüler hale getirmiştir. Ancak ilk yapılan yağtransferlerinin teknikten yoksun olması nedeniyle trasfer edilen yağ dokularında yaşayamama, hacimde kayıp ve hücre ölümü sonrası kalsifikasyon(kireçleşme) ortaya çıkmıştır.

Bütün bunlar plastik cerrahların yağ trasferlerine olan inancının kaybolmasına neden olmuştur. Ancak uzun yıllar boyunca yağ dokusunun transfer edildiği başka vücut bölgesinde yaşayabilirliğini artırmak için çalışmalar devam etmiştir. Varılan ortak nokta; yağ dokusu vücutta damarlanması bol bir doku olmasına karşın alındığı yerden başka bir bölgeye nakledilirken hücre ölümü çok hızlı gerçekleşmekte, nakledildiği bölgede kendisini besleyecek yeni damarlanma oluşana dek hücrelerin büyük bölümü ölmektedir. olmuştur.

Ayrıca plastik cerrahinin en ilgi çekici konularından biri olan iskemi reperfüzyon hasarı kaçınılmazdır. Hacim olarak büyük çapa sahip yağ hücreleri travmaya oldukça hassas olduklarından vücuttan alınma ve enjeksiyon sürecine kadar geçen zamanda kullanılan teknik te sonucu etkilemektedir.

Son yıllarda yapılan çalışmalar göstermiştir ki yağ dokusu kök hücre bakımından oldukça zengin bir doku olup elde edilmesi de oldukça kolaydır. Kök hücreler salgıladıkları büyüme faktörler ile yeni damarlanma oluştururlar. Biz buradan yola çıkarak, yağ dokusunun transfer sonrası yaşayabilirliğini kaybetmesini ve hacmindeki azalmayı önlemek için kök hücre kullanılmasını başlattık. Bu bir nevi supercharge işlemiydi. Bir yandan travmatik olmayan teknikler kullanarak yağ hücrelerinin transfer edileceği aşamaya kadar canlılığını korurken, bir yandan da gene yağ dokusundan elde edilen kök hücreler ile transfer sonrası canlılığı artırmış olduk.

Kök hücreler bulunduğu çevreye göre özellik gösteren hücrelerdir. Birlikte transfer edildiği kendi orjini olan yağ dokusu ortamında önceki fonksiyonlarını görmeye devam edecektir. Yani hem yeni yağ hücresi oluşumunu hem de yeni damarlanma oluşturarak yağ enjeksiyonunun başarısını maksimum düzeye çıkaracaktır.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.