Trikotilomani Nedenleri ve Tedavi Süreci


Trikotilomani Nedenleri, Trikotilomani  Belirtileri, Trikotilomani 

Henüz konulmuş kesin bir nedeni bulunmamakta olan Trikotilomani; duygusal, çevresel ve genetiksel nedenlerin bileşimi sonucunda meydana gelen bir bozukluktur. Rahatsızlığın beyinsel fonksiyonların işleyiş prensibinde meydana gelen değişimlerden kaynaklanabildiği kanısı üzerinde durulmaktadır.

1889 senesinde isimlendirilen rahatsızlık; saç koparma, saç yeme ve mani delilik oluşumlarını ifade etmektedir

Trikotilomani Epidemiyojisi

Yaygınlığı; 2 oranında olan bozukluk; kadınlarda daha sık gözlenmektedir. Öyle ki; teşhis konulanların 85’i kadındır. Trikotilomani’nin başlangıç yaşı ise; 11-13 yaşları olarak gözlenmiştir.  Bu durum; rahatsızlığın oluşum göstermesinde kişinin ergenliğe geçişinde değişim gösteren hormonel yapılarının etkili olabileceği ihtimalini de beraberinde getirmektedir.

Trikotilomani’ye Neden Olan Etmenler

Rahatsızlığın ortaya çıkmasında genel olarak gözlemlenen çeşitli unsurlar göze çarpmakta olsa; duruma sebebiyet verebilecek herhangi bir neden gözlenmediğinde de meydana gelen vakalar yok değildir. Yaygınlıkla belirtilen nedenler ise; kinin aniden yoğun bir strese kapılması ve bu stres ile nasıl başa çıkacağını bilememesi ile gelişim gösteriyor. Ailevi çatışma ve sorunlarla okul çevresi bu anlamda önem teşkil ediyor.

Trikotilomani Tedavisi Yöntemleri

Rahatsızlık içermekte olduğun ruhsal tehlikenin yanı sıra kopartılan saçların yutulması sebebi ile fizyolojik açıdan da tehlike barındırmaktadır. Bozukluğun kendi kendine ortadan kalktığı durumlar oldukça nadirdir. Tedavi sürecinde kullanılan ilaçların etkileri ne yazık ki kalıcı nitelikte değildir. Bu sebeple davranışçı psikoterapi yöntemlerine ek olarak uygulanmaktadır.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.