Septisemi (Kan Zehirlenmesi) Nedir?


Bir mikrobun organizmaya girmesi ve kanda çoğalmasının neden olduğu genel enfeksiyon. Enfeksiyon başlıca üç evreden geçer: Önce mikrop organizmaya girerek yerel bir bozuna yol açar; sonra bakteriyemi (kanda enfeksiyon etkenlerinin varlığı) denen ikinci evrede organizma içine yayılır; sonunda başlangıç noktasından uzağa yerleşerek, birincisiyle aynı nitelikte olan bir başka enfeksiyon odağı yaratır. İkinci evre genellikle bir geçiş devresidir. Ama mikrobun kendine özgü hastalık yapıcılığı (virülans) ya da bireyin hastalığa karşı çok az bir direnç hali nedeniyle enfeksiyon kanda mikropların gerçek bir üremesine yol açar ve kan yoluyla genelleşebilir. Bu durumda septisemi’den söz edilir.Buna bazı enfeksiyon odakları katıldığındaysa piyemi ya da septikopiyemi söz konusudur.

Septisemilerin klinik belirtileri enfeksiyonun tehlikeliliğine ve neden olan mikroba göre değişriler. Ama, genel durumdaki şiddetli bir bozulmayla nitelenirler. Beden ısısı yüksektir ve çoğunlukla dalgalanma gösterir; hasta, ani ısı yükselmeleriyle birlikte yinelenen ve organizmada bakteri sayısında artmalara denk düşen büyük titremelerle karşı karşıyadır; çeşitli döküntüler ve dalak büyümesi de sıklıkla görülebilir. Kanın incelenmesi sonucu, aşırı akyuvar çoğalması ve alyuvarların çökelme hızında artış saptanır.

Septisemiye Yol Açan Başlıca Mikroplar

Bir septiseminin oluşmasına neden olan başlıca mikroplar arasında şunlar sayılabilir: Ebert basili (ya da tifo basili); streptokok; kolibasili; menengokok; havasız ortamlarda yaşayan basiller. Özellikle ciddi bir septisemi biçimi, stafilokok septisemiyle gerçekleşir.

Başlangıç noktası, bir deri enfeksiyonuyla (kan çıbanı, şirpençe, dolama, cerrahi girişim, abse ya da süt çocuğunda görülen göbek kordon kesiği gibi durumlar) kendini gösterir. Genellikle septikopiyemi biçiminde gelişir ve metastazdan doğan yerleşimler çok fazla sayıdadır. İç organların çoğunluğunda görülmekle birlikte, eklemler, kaslar, kemikler ve sinir dokusu düzeyinde de bu tür enfeksiyon gözlenebilir.

Septisemi çok ciddi bir hastalıktır, çabuk ve yoğun biçimde tedavi edilmelidir. Bununla birlikte, bir antibiyotik tedavisine başlanmadan önce hastadan alınan kanın uygun bir ortama ekilmesine dayanan bir kan kültürü (hemokültür) uygulanır. Bu işlem hastalığa neden olan mikrobun saptanmasını ve antibiyotiklere olan duyarlılığının belirlenmesini sağlar. Antibiyotik tedavisi uzatılmalıdır. Bu tedaviye kortizon türevleri, kalp güçlendiricileri, nöroplejikler ve gerekirse kan nakilleri eklenir. Ayrıca hastanın kesin olarak dinlenmesi de gerekir.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.