RNA Nedir? Yapısı, Çeşitleri ve Görevleri


RNA

RNA, nükleotidlerden oluşan tek zincirli nükleik asitlerdir. Açılımı ribonükleik asit‘tir. Protein üretiminde genetik kod transkripsiyonunda, kodunun çözülmesinde ve çevrilmesinde rol oynadığından protein sentezinde önemli rol oynar.

Yapısı

RNA, DNA’nınkine benzer bir yapıya sahiptir. En önemli fark, RNA’daki riboz şekerinin, DNA’da bulunmayan bir hidroksil (-OH) grubuna sahip olmasıdır. (DNA hakkındaki yazımıza bakabilirsiniz.

RNA nükleotidleri üç bileşen içerir. Bunlar; Azotlu bazBeş karbonlu şeker ve Fosfat grubu. RNA’nın azotlu bazları, adenin (A), guanin (G), sitozin (C) ve urasil (U) içerir. RNA’daki beş karbonlu (pentoz) şeker ribozdur.

RNA molekülleri, bir nükleotidin fosfatı ile diğerinin şekeri arasındaki kovalent bağlarla birbirine bağlanan nükleotitlerin polimerleridir. Bu bağlara fosfodiester bağları denir. RNA tek zincirli olmasına karşın, her zaman doğrusal değildir. Adenin urasil ile (A-U); sitozin ise guanin ile (G-C) karşılıklı çift oluşturacak yapıdadır.

Çeşitleri

RNA molekülleri hücre çekirdeğinde üretilir ve sitoplazmada bulunabilir. 3 çeşit RNA bulunur; haberci RNA, transfer RNA ve ribozomal RNA‘dır.

  1. mRNA; DNA transkripsiyonunda önemli rol oynar. Transkripsiyon, DNA sentezinde genetik bilginin kopyalanmasını içeren süreçtir. Transkripsiyon sırasında, transkripsiyon faktörleri adlı proteinler DNA ipliğini çözer ve RNApolimeraz enziminin sadece tek bir DNA sarmalını kopyalamasına izin verir. RNApolimeraz DNA’yı mRNA molekülüne transkribe ederken adenin, urasil ve sitozin, guanin (A-U ve C-G) çiftleşir. Transkripsiyonun sonunda, mRNA protein sentezinin tamamlanması için sitoplazmaya taşınır.
  2. tRNA; mRNA’nın nükleotid dizileri içindeki mesajı belirli amino asit sekanslarına çevirir. Amino asit dizileri, protein oluşturmak üzere bir araya getirilir. tRNA, yonca yaprağı şeklindedir. Bir ucunda amino asit bağlanma yeri ve antikodon bölgesi olarak adlandırılan orta döngüde özel bir bölüm içerir. Antikodon, kodon adlı mRNA üzerindeki belirli bir alanı tanır. Bir kodon, bir amino asidi kodlayan üç sürekli nükleotid bazdan oluşur. RNA’yı ribozomlara aktarmak, mRNA kodonlarını okuyup, polipeptit zinciri üretmek tRNA’nın görevidir.
  3. rRNA; ribozom adlı hücre organellerinin yapısına katılır. Ribozomlar tipik olarak iki alt birimden oluşur: büyük alt birim ve küçük alt birim. Ribozomal alt birimler çekirdekte sentezlenir. RNA’nın en önemli alt tipi, mRNA’dır. Bu tür, DNA’dan bilgi taşır ve proteinleri oluşturmak için ribozomlara gider.

0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.