Miyop Nedir Neden Miyop Oluruz


Miyop gözlerin yakındaki nesneleri net ve tam olarak gördüğü halde uzaktaki cisimleri net olarak göremediği durumdur. Miyopi kelime anlamı Latincede “kapalı göz” kelimesinden gelir . Miyop kimseler uzağı daha iyi görebilmek için gözlerini kısarak bakarlar ve bu durum kapalı göz görüntüsünü ortaya çıkarmaktadır.

Miyop rahatsızlığı genellikle kalıtımsal nedenlerden kaynaklanır ve 8-12 yaşlarında çocuklarda ortaya çıkar. Gençlik yıllarında vücut büyüdükçe miyopi de artar ve erişkin yaşta belli bir seviyede durağan hale gelir. Miyopiyi etkileyen en önemli faktör kalıtım yani ailede miyop bulunmasıdır.

Miyopluk veya uzağı net görememe problemi en yaygın göz bozukluklarından biridir. Bu şekilde bir göz hastalığı teşhisi konmuş ise izahatların büyük bölümü, problemi genlere aynı zamanda çok okumaya bağlama yönünde oluyor. Ancak son araştırmalar bu varsayımların yanlış olacağını gösteriyor.

Çok farklı çevresel faktörler dahi göz rahatsızlığına neden olabilir. Bir takım kolay önlemler alıp çocuklarımızı bu problemden kurtarmak muhtemel olabilir.

Miyopluk oldukça yaygın; Avrupa ve ABD’de nüfusun yüzde 30-40’ı gözlük kullanıyor. Kimi Asya ülkelerinde ise yüzde 90’ı buluyor bu oran. Miyopluk genetik ise, kısacası genler neden oluyorsa nasıl olur da böylesine bir dezavantajlı özellik binlerce yıl öncesinden bugüne dek gelebilir?

Bazı uzmanlar genlerin kısmen belirleyici olabileceğini, ancak asıl nedenin çevresel faktörlerden kaynaklandığını, miyopluğun bir sanayi hastalığı olacağını söylemekte.

Okumakla miyopluk arasındaki bağlantı ise ilk olarak güçlü bir olasılık şeklinde düşünülse de, konu üstünde araştırmalar yoğunlaştıkça bu şekilde bir bağlantının olmadığı tesbit edilmiştir.

Miyopluğun Tedavi Yöntemleri

göz

Güneşin etkisi

Son zamanlarda üstünde durulan bir başka olasılık ise içeride geçirilen vakit ile miyopluk arasındaki ilişki. Avrupa, Avustralya ve de Asya’da yapılmakta olan pek çok araştırmada, açık havada daha çok zaman geçirenlerin miyop olma ihtimalinin kapalı ortamda zaman geçirenlerden daha düşük olduğu görüldü. Bu durumun sebebi kesin olarak bilinmese bile güneş ışığının gözleri beslemesine dayandırılıyor.

Avustralya’da öğrenciler üstünde oluşturulan bir deneyde de fiziksel bir biçimde aktif olmanın etkisi ölçülmüş, lakin arada ilişki kurulamamıştı. Fakat dışarıda gün ışığında geçirilen zamanın belirleyici olduğu sonucuna varıldı. Gün ışığına ne kadar çok maruz kalınıyorsa göz rahatsızlığı riski de o kadar azalıyordu.

Güneşin vücutta D vitamini üretimini artırdığı ve bağışıklık sisteminin güçlenmesi ile beyin fonksiyonlarında işte bu vitaminin etkili olduğu bilinmekte. D vitamini göz sağlığında da etkili olarak belirlenebilir.

Farklı bir ifade ise güneşin direk gözde dopamin salgılanmasını sağladığı yönünde. Miyopluk göz yuvarının aşırı büyümesi sebebiyle lensin görüntüyü retina üzerine odaklamada problem yaşamasına sebep oluyor. Dopaminin ise bu büyümeyi sınırlayarak gözü sağlıklı kıldığına inanılıyor.

Doğal Işık, Yapay Işık

Farklı bir ifade ise doğal ışıkla sunni ışığın içerdiği renkler ve görüntüyü retina üzerinde farklı yerlerde odaklaştırması problemini gündeme getiriyor. Işte bu uyuşmazlık gözdeki kontrol mekanizmasında karışıklığa sebep oluyor olabilir. Yani göze çok uygun noktada odaklanma sağlanmadığını ve bu şartları gidermesi için büyümesi gerektiği mesajını iletiyor olabilir. Avustralya’da bir üniversitede yapılan araştırmada daha çok kırmızı içeriği olan yapay ışıkta beslenen tavuklarda, mavi ve yeşil rengin oldukça yoğun olduğu ortamlara oranla miyopluk riskinin çok daha fazla olduğu görüldü.

Bazı uzmanlar ise problemi görme alanımızdaki eşya kalabalığına bağlıyor. Kapalı mekânlarda gözün farklı uzaklıktaki eşyalara odaklanmada uyum problemi yaşayabileceği, dışarıda ise görüş aralığının oldukça büyük olması sayesinde bu problemin ortadan kalktığı ve gözün gelişiminin daha sağlıklı olduğu dile getiriliyor.

Işte bu tartışmalar sadece akademik değer taşımıyor, tedaviye yönelik ipuçları bile içeriyor. Söz gelimi miyop çocuklarda problemin ilerlemesini engellemek, hatta hasarı geri çevirmek üzere mavi ışık yayan lambaların kullanılması tartışılıyor. Miyop tavuklarda kırmızı ışığın sebep olduğu hasarın günde birkaç saat mavi ışıkta kalma yoluyla giderildiği görüldü.

Göz damlası

Miyopluk tedavilerinden birisi de atropine adlı göz damlası üstünde yoğunlaşıyor. Işte bu damlanın, miyopluğa neden olan göz yuvarının büyümesi problemini yavaşlattığı biliniyor. Lakin damlanın bir takım yan etkilerinin görülmesi üzerine söz konusu denemelere ara verildi. Ama daha evvel kullanılan miktarın yüzde biri dahi kullanıldığında damlanın etkili olduğu görülünce söz konusu yan etkilerin de minimuma ineceği düşünülerek damla üstünde araştırmalar tekrar başlatıldı.

Bugün için yapılacak en iyi şey ise gözlük ya da lens kullanmaya devam etmek ve çocukları dışarıda daha fazla vakit geçirmeye teşvik etmekten ibaret görünüyor.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

blacked porno ensest sex hikaye sekshikayeleri porno sikiş izle escort service in dubai berlin.intim shorten link

bsr berlin