Lösemi Nedir? Lösemi Nedenleri


Lösemi

Lösemi: dolaşım kanında anormal olarak çoğalan lökositlerin bulunmasıyla karakterize bir tablodur. Lösemi dalak, kemik iliği ve lenfatik sistemi de tutan bir hastalıktır. Kaynaklandığı kök hücreye göre lenfoid ya da myeloid olarak adlandırılırlar. Lösemilerde hematopoetik hücreler;

•    Tam farklılaşma özelliklerini kaybetmişlerdir.
•    Normal fonksiyonlarını yapamazlar.
•    Aşırı çoğalma nedeniyle normal kemik iliği elemanlarının yerini alırlar.

Lösemiler; hücre farklılaşmasına göre kronik ya da akut lösemi olarak; kaynaklandığı hücre tipine göre lenfositik veya myeloid lösemi olarak adlandırılırlar. Normal kemik iliğinde eritroid, myeloid ve megakaryositler serilerin olgun şekilleri bulunur.

Akut lösemide; bu normal hücrelerin yerini blast denilen farklılaşmamış ana hücreler alır. Balastlar, kemik iliğinden periferik kana ve diğer sistemlere yayılarak akut hücreler alır. Blastlar, kemik iliğinden periferik kana ve diğer sistemlere yayılarak akut lösemiye ait ağır tablo meydana getirirler. Kemik iliği yetmezliği bulguları sık görülür.

Kronik lösemilerde; hakim olan hücreler olgun ya da olgunlaşmakta olan hücreler olup blast sayısında artış ya çok az olur yada yoktur. Kronik lösemiler genellikle belirgin lökositozla karakterizedirler, başlangıçta kemik iliği yetmezliği bulguları görülmez.

Lösemi Nedenleri & Lösemi Sebepleri ve Gelişim: Lösemilerin nedeni kesin bilinmemekle birlikte çeşitli virüsler, genetik geçiş, radyasyona maruz kalma, çeşitli kimyasal ajanlara maruz kalma neden olarak gösterilmektedir. Lösemiler; akut myeloid lösemi, kronik myeloid lösemi, akut lenfoblastik lösemi ve kronik lenfoblastik lösemi şeklinde görülmektedirler.

Diğer organ ve dokulara da yayılabilirler, özellikle merkezi sinir sistemi ve testislere ulaşarak orada çoğalırlar. Kemoterapi ilaçları bu alanlara özel bariyerler nedeniyle geçemezler ve lösemi hücreleri için bu alanlar gizli sığınak gibi olmaktadır. Tedavide bu alanlara özgü (kemoterapi ve radyoterapi) uygulamalar yer alır.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.