Kalp Yetmezliği Nasıl Anlaşılır?


Kalp

Hayati önemi olan kalbin görevi vücuttaki toplardamarlar aracılığıyla topladığı kirli kanı akciğerlere göndererek kanın temizlenmesini ve temiz kanı atardamarlar yardımıyla pompalayarak vücutta dolaşımı sağlamaktır. Hayati bir öneme sahip bu döngüsel sistemi kalp kasılarak ve gevşeyerek yerine getirir. Kalbin yeteri kadar kasılamaması ya da gevşeyememesi toplardamarlara ya da atardamarlara kanı yeterli miktarda pompalayamamasına sebep olur. Vücutta yeterli şekilde kan dolaşımını sağlayamaması neden olan bu rahatsızlık kalp yetmezliği olarak nitelendirilir. Kalp yetmezliği sadece kirli kanı toplayan sağ ya da temiz kanı pompalayan sol kalpte görülmekle birlikte her iki tarafta da görülebilir. Bu tür kalp yetmezliğine konjestif kalp yetmezliği denir.

Kalp rahatsızlıklarının bir sonucu olarak ortaya çıkan kalp yetmezliğinde temel belirtiler kalp çarpıntısı, nefes darlığı, halsizlik ve özellikle ayak bileklerinde şişkinliktir. Bunun yanında vücutta direncin azalması, iştahsızlık, sık idrara çıkmak, akciğerlerde kan birikimi, kur öksürük ve hırıltı ile kalp ritminde bozulma diğer belirtilerdir.

Kalp yetmezliği akut ve kronik kalp yetersizliği olarak ayrılır. Ayrımın temelinde hastalığın birden ortaya çıkması ve ilk kalp yetersizliği atağının yaşanması ile var olan ve tedavi edilen kalp yetersizliğidir. Akut kalp yetmezliğinde genellikle istirahat ya da egzersiz sırasında nefes darlığı söz konusu iken kronikleşmiş kalp yetmezliğinde periferik ödem (ayak bileklerinde şişkinlik) söz konusudur.

Tüm bu belirtilere rağmen hastalığın tanısında en yanıltıcı unsur belirtilerin belirgin olarak hissedilememesi ya da diğer rahatsızlıklarla karıştırılmasıdır. Bu sebeple hastalığın tanısında laboratuvar testlerinin yanı sıra eko kardiyografik değerlendirmeler söz konusudur. Elektrokardiyografi (EKG), göğüs grafisi, kalp ultrasonu olarak bilinen ekokardiyografi (EKO), kardiyak  manyetik rezonans (MR) gibi yöntemlerle kalp boşluklarının çapları, duvar hareketleri, kalp kapaklarının durumu gibi kalbin temel yapısıyla ilgili verilere, kalbin kasılma sırasında pompaladığı kan miktarına, akciğerin ve kalbin vücuda oksijeni nasıl sağladığınıa bakılır. Kan testlerinde vücuttaki idrarla fazla su ve tuzun atılımın sağlayan, bu şekilde su ve tuz dengesi ile kan basıncının dengelenmesinde önemli rol oynayan BNP proteinin değerlerine bakılır. BNP değerlerinde yükselme söz konusu ise kalbin kanı pompalamasında yetersiz kaldığını gösterir.

Ciddi bir kalp rahatsızlığı olan kalp yetmezliğinde zamanında tanı koymak hayati açıdan önem taşır. Var olan rahatsızlığa rağmen belirtilerin hastalığın şiddetine bağlı olarak ortaya çıkmadığı durumlarda göz önüne alındığında hastalığın tanısında tetkikler en önemli belirleyicidir.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.