İnsan Sağlığına Etki Eden Etmenler Nelerdir?


İnsan sağlığına etki eden etmenler nelerdir, insan sağlığını koruyucu önlemler nelerdir, insan sağlığının bozulmaması ve korunması için neler yapılmalıdır, sağlıklı bir yaşam için alınması gereken tedbirler nelerdir, sağlıklı bir ömür sürmek için neler yapılmalıdır, sağlığımıza tehdit oluşturan şeyler nelerdir. İşte cevaplar:

İnsan sağlığı çevre ile bütündür. Çevrenin sağlıklı, düzenli olması insan vücudunu olumlu veya olumsuz olarak etkilemektedir.Bu etkileşim doğumdan ölüme kadar uzar.İnsan sağlığını etkileyen etkenler bünyesel etkenler ve çevresel etkenler olmak üzere ikiye ayrılır.

1.BÜNYESEL ETMENLER: Kişinin bünyesi ile ilgili tüm metabolizmayı etkileyen nedenlerdir. Genetik hastalıklar, hormonal bozukluklar ve metabolik hastalıklardır. Genetik bozukluklar anne karnındayken başlayıp dünyaya geldiği anda da devam eden hastalıklardır. Hemofili, renk körlüğü, akdeniz anemisi gibi. Hormonal bozukluklar ise vücudun hormon yapısının bozulmasından dolayı oluşan hastalıklardır. Gut hastalığı, tiroid bozuklukları gibi.

2. ÇEVRESEL ETMENLER: insan doğduğu günden ölümüne kadar çevre ile bir bütün halinde yaşamaktadır. Bu yüzden olumlu olumsuz karşılıklı olarak etkileşim söz konusudur. Fiziksel,Kimyasal, Biyolojik ve Psikolojik olarak etkilenen insan vücuduna faydalı ve zararlı yan etkileri vardır.

a. Fiziksel etkenler: Atık sular,çöpler,gübreler,hava kirliliği,mezarlıklar gelmektedir.Bunlar temiz tutulduğu takdirde sağlıklı bireylerin doğması daha da mümkün olacaktır.

b. Biyolojik etmenler: mikroorganizmalar, bitkiler, hayvanlar ilk olarak aklımıza gelmektedir.Zararlı mikroorganizmalar birçok hastalığa sebep olmaktadır. Örneğin;Verem, tifo, zatürre, grip, kızıl, kızamık, suçiçeği, çocuk felci, cüzzam, kolera, kabakulak, menenjit gibi. Vektörlerin sebep olduğu hastalıklar ise Sivrisinek (Sıtma), Karasinek (Barsak enfeksiyonları), Pire(veba).

c. Kimyasal Faktörler: Ziraatte kullanılan tarım ilaçlarının bilinçsizce kullanılması, haşerelerle mücadelede zehir etkisi oluşturduğu ilaçların kullanılması yine sağlığımızı tehdit eden unsurlardan birisidir.

d. Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Etmenler: bireylerin yaşam tarzı, gelir ve harcama düzeyi , yaşam alanları gibi faktörler gelmektedir. Gelir düzeyi yüksek olan insanlar daha iyi beslenip ve daha iyi şartlarda yaşarken,gelir düzeyi düşük olan insanlarda beslenme düzeyinin de düştüğü gözlemlenmektedir.

e. Psikolojik Etmenler: ruhsal sağlığı göz önünde bulundurulur.Stres, heyecan, korku gibi faktörlerdir.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.