Helicobacter Pylori Nedir? Sağlık Açısından Zararları Nelerdir?


Helicobacter

Helicobacter pylori, insanlarda midenin özellikle antrum ve korpus bölgeleri başta olmak üzere, çeşitli alanlarında yerleşen, mikroaerofilik bir bakteridir. Yerleştiği yerlerde kronik enflamasyona neden olarak duodenum ülseri, mide ülseri ve mide kanseri gibi rahatsızlıklara neden olur. Özellikle sitotoksin ilgili gen A (CagA)’nın daha ciddi doku hasarına neden olduğu, artmış duodenal ülser ve mide kanser riski oluşturduğu epidemiyolojik çalışmalar ile gösterilmiştir. Epidemiyolojik bulgular infeksiyonun genellikle çocukluk döneminde oluştuğunu göstersede, yangısal değişiklikler yaşam boyunca sürebilir.

Dünya’da insanların yüzde 50’sinden fazlası üst gastrointestinal bölgede H. pylori taşımaktadır. Enfeksiyon gelişmekte olan ülkelerde daha sık görülmektedir. Birçok kişi kronik H. pylori enfeksiyonu geçirse de herhangi bir semptom göstermez. Bazı hastalarda ise mide ve duodenal ülserler de dahil olmak üzere bazı ciddi probleme neden olabilir. Sık görülen şikayetler arasında; genellikle üst abdomende ağrı veya sızı, şişlik, çok az yemek yese bile doyma hissi, iştah eksikliği, bulantı, kusma ve koyu renkli gayta yer almaktadır. Ayıca kanamalı ülserler yorgunluk hissi ve düşük kan sayımına neden olabilir.

Helicobacter Pylori İnfeksiyonu Üç Şekilde Karşımıza Çıkar

  • Benign gastirit: Mide asit sekresyonunda minimal azalma mevcut olup, hastalar genellikle semptomsuzdurlar ve ciddi bir gastrointestinal hastalık gelişmez.
  • Duodenal ülser fenotipi: Enfekte kişilerin %15’inde gelişir. Gastrit antrumda belirgin olup, korpus mukozasında asit yapımı devam eder. Bu hastalarda peptik ülser gözlenmektedir.
  • Mide kanseri fenotipidir: En ciddi tipidir. Midede korpusta gastrit belirgindir. Hipo veya aklorhidri mevcuttur.

Enfeksiyonun teşhisi genellikle dispeptik (devam eden karın ağrısı şikayeti) semptomların varlığı ve H. pylori enfeksiyonunu gösteren testler yapılması sonucunda konur. Bakterinin antikorlarının varlığını kanıtlamak için kan testi, dışkıda helicobakter antijen testi veya üre-nefes testi yoluyla noninvaziv olarak H. pylori enfeksiyonu varlığı tespit edilebilir. H.pylori enfeksiyonunu saptamak için daha güvenilir yöntemler ise; mideden doku parçası alınarak hızlı üreaz testi, histolojik inceleme ve mikrobiyal kültürdür.

Günümüzde H.pylori, antibiyotikler ile proton pompası inhibitörleri gibi mide asidini baskılayan ilaçların bir kombinasyonu kullanılarak başarıyla yok edilebilmektedir. Mide çeperinin direncini azaltarak mide asitlerinden etkilenmesini sağlayan bakteri, mide kanserine de yol açmaktadır. Midenin ph’ında bile yaşayabilen bir bakteri olduğundan tedavi için güçlü antibiyotikler kullanılmalıdır.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.