Demir Eksikliği Anemisi Nasıl Önlenebilir?


Demir önemli bir besindir. İnsanlardaki demir eksikliği, fiziksel büyümede bozulma, bilişsel gelişimde bozulma, kısa dikkat süresi ve öğrenme kapasitesinde bozulma, kas işlevinde ve enerji kullanımında azalma, fiziksel aktivitenin azalması ve iş verimliliğinin düşürülmesi, bağışıklığın azalması, bulaşıcı hastalık riskinin artması , yağ emiliminde bozulma (muhtemelen yağda eriyen A vitamini dahil), tüm negatif sonuçlarla birlikte kurşun emiliminde artış ve daha kötü gebelik sonuçlarına yol açar. Demir eksikliği aynı zamanda tiroid hormonlarının T4’ten T3’e periferik dokularda, epinefrin ve norepinefrinin üretimi ve metabolizmasındaki bozulmasını da engeller ve insanlar soğuğa maruz kaldıklarında vücut ısısını korumada güçlük çeker.

Gebelik sırasında şiddetli demir eksikliği anemisinin işlevsel sonuçları arasında prematür doğum oranları, anne ve yenidoğanda perinatal komplikasyonlar, düşük doğum ağırlıkları, düşük demir depoları ve yenidoğanda veya daha sonraki bebeklerde demir eksikliği ve aneminin endikasyonları bulunur. Büyük endişe kaynağı, iyon eksikliği ve anemi düzeltildikten sonra bile, demir eksikliğinin bilişsel ve duyuşsal fonksiyonundaki bazı olumsuz etkilerin bebeklik döneminde devam edebileceği bulgusudur. Çoğunlukla yapılan çalışmalar, hafif ila orta düzeyde demir eksikliği ve anemiden kaynaklanan olumsuz sonuçları bildirmektedir.

Anemi için standart DSÖ kriterleri bellidir. Bu kriterler demir eksikliğinin hemoglobin oluşumuna müdahale etmek için yeterli ciddiyette olduğunu, ancak demirin demir tüketimine karşı daha duyarlı birçok fonksiyonu olduğunu göstermektedir. Vücudun demirinin yaklaşık yüzde 73’ü normalde hemoglobine, yüzde 12’si ferritin ve hemosiderin depolar kompleksine dahil edilmiştir. Bununla birlikte, çok önemli bir yüzde 15, hücre fonksiyonu için gerekli diğer demir içeren bileşiklerle birleştirilmiştir.

Demir eksikliği ve anemi için kontrol önlemleri, tecrit edilmiş olarak değil, daha ziyade, yetersiz beslenme ile mücadele için entegre yaklaşımların bir parçası olarak ve kritik yoksulluğun hafifletilmesi genel amaçları dahilinde düşünülmelidir; sürdürülebilir gıda güvenliği sağlanması; ve ekonomik, sağlık, genel beslenme ve eğitim durumunun iyileştirilmesi gerekmektedir.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir