Bunama Nedir? (Belirtileri Ve Tedavisi)


Bunama bir genel belirtiler sendromudur. Daha doğrusu bunamayı doğru anlamak lazımdır.Örnek vermek gerekirse bir insanın sarılık olması nefes darlığı çıkmış bir zihinsel görününmdür. Tabi’ki bunama diyince ilk olarak aklımıza hafıza ile yerleşir. Toplum arasında Bunama adı verilen bu hastalık, latince’deki kullanım biçimleri ile var edilmiş zihinin yitirilmesi anlamı taşımaktadır.

Ama bu tıptaki “Demans” adı verilir. Bunama bir çok sebepten kaynaklandığı için altta hangi sebebin böyle bir tabloya neden olduğunu bulmak en temel amaçtır. Zaten tanısı koyulduğu zaman altta yatan sebeplerin olmayanlarını bularak koyulduğu bir durumdur. Bunama bir yıkım hastalığıdır. Erken evrelerin’de bunama’da çok hafif basit unutkanlıklar tarzın’da değerlendirilebilecek çok dikkati çekmeyen durumlar kendisini göstermektedir.

Ancak ilerleyen zamanlar’da gerçekten o insan’da beklenilen davranış biçimlerini insan ilişkilerini ve hayatına organize edilmiş plalanmış davaranışlarının bozulduğunu görmek. onun için bunama hastalığı bulaştıktan sonra aşama aşama etkilemiş olduğu beyin işlevini baplı olarak o insanın hayatında değişikler ortaya çıkar.

Bunamanın Belirtileri Nelerdir?

yaş ilerledikçe beyin işlevlerinde bilivşel işlevler adı verilir. Yani Bilgi işleme, hatırlama, ve yaşla beraber bir gerileme göstermektedir. Ancak o yaşın için’de bulunan dönemin bekleninden çok daha öte bir kötü ve ilerliyici olmasıdır.

Bunamanın Özellikleri:
* Bunama (Demans) İlerleyen Bir rahatsızlıktır.
* Bulunan Yaş dönemine göre daha yakıcıdır.
Tabi altta yatan sebebe göre beraber gösterir.

Demansın İlk Sebepleri:
* Bunamanın (Demans) İlk Belirtisi Kısa Dönem hafıza bozukluğudur.

Bunlar basit unutkanlıklar ile anlaşılabilmektedir. Bunun için’de telaşlanmaya gerek yoktur. İlk olarak yakınları daha çabuk fark eder. Bireyler kendi durumları ile yüzleşmezler bunun hayatlarını çok etkilemiyordur. Evreler’de Önce yakınları bu hastalığı fark etmeye başlar. isimleri çıkarmak, yemeği ocakta unutmak, anahtarı tersinden unutmak ondan sonra dün karşılaştığı insanın aklında tutamamak gibi çok yakın bir kaç günlük süreçleri ilgilendiren kayıt mekanizmaları genel’de bunama hastalığından bozulan ilk belirtidir. Rahatsızlık ilerleyince daha sonra organizyazson hayati planlama ile ilgili ortaya çıkma bozulmalar ortaya çıkmaktadır. İki üç işi ardışık bir şekilde yapmak’ta zorluk çekebilir.

Bunama Nasıl Teşhis Edilir?

Bunama Bir belirtiler kümesidir. Onun için bu belirtiler kümesine sebep olan altta yatan hastalığı bulmak gerekir. Bunama ilk olarak nörolojik bir hastalıktır. Psikiyatrik değerlendirmeleri hak etmektedir. O insanın beden işlevlerin’deki nöroloji ilgilendiren kısımları muayene etmek ve psikiyatrik durumunu iyi değerlendirmek lazımdır. Daha sonra bir dizi labatuar test ve inceleme yapılır. Bunların içerisin’de kan testleri kimya testleri ve beyin görüntüleme testleri, manyetik rezonans (MR) Emar çekimleri yapılır.

Gerekirse beyin kan akımını ilgilendirilen spekti denilen tehditler bazen anjo denilen incelemeleri yapılıp humalı bir şekilde altta yatan hastalığı bulmak için çalışma yapılır. buda kolay bir süreç değildir. Bir çok disiplinin birlikte çalışması gerekmektedir. Bunama (Demas) Tanısı genelde dışlama ile konulan bir tanıdır. Bu değil ise budur gibi pratik uygulamada koyulduğu bir tanıdır. Ve tabi altta yattığı sebebi bulduğunuz anda eğer varsa arka’da bir vitamin eksikliği hormonel bozukluk damar dolaşım bozukluğu varsa onu süraatle düzeltmeniz gerekmektedir. Hastalığı geri döndürebilir yada daha’da ilerlemesini sağlar.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.