Boyunluk Nasıl Takılır


Boyunluk

Boyunluk takma eğitimi

a) Boyunluk takmadan önce trakea deviasyonu, venöz dolgunluk açısından boyun muayene edilmiş olmalıdır.

b) Boyunluğun hasta için uygun ölçüde olduğundan emin olunur. İri yarı bir hastaya her zaman büyük boyunluk kullanılamayacağı gibi, boyu kısa ancak boynu uzun olan bir hasraya en büyük boy boyunluğun kullanılması gerekebilir. Boyunluk çene ve suprastemal noteli (çentik) arasını doldurmalı , takıldığında alt çeneyi desteklemelidir.

c) Boyunluğu takmadan önce küpe ve kolyeler çıkarılmalıdır.

d) Boyunluğu takarken başın anatomik pozisyonda olmasına özen gösterilmelidir

c) Boyunluk takıldıktan sonra hasta uzun travma tahtasına alınıncaya kadar elle baş ve boyun desteğine devam edilir.

d. Uzun travma tahtası kullanıldığında, hastanın vücudu tahtaya sabitlendikten sonra baş immobilizatörü, rulo haline getirilmiş çarşaf gibi malzemelerin yardımı ile baş ve boyun için ek stabilizasyon yöntemleri önerilir. Daha sonra baş, travma tahtasına şeritler yardımı ile sabitlenir.

e. Daima şoku öncelikle tedavi edilir ve yüksek konsantrasyonda oksijen verilir.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.