Baş Ağrısı Çeşitleri


Baş Ağrısı

Alın, şakaklar, boyun ve göz arkalarını kapsayan başın herhangi bir bölümünde ya da tamamında görülen ağrılar baş ağrısı olarak nitelendirilir. Beyin etrafında bulunan kaslar, sinirler ya da kan damarları gibi ağrıya duyarlı alanlarda rahatsız edici durumlar baş ağrısına sebep olur. Çeşitli etkiler ile meydana gelen ağrılarla ilgili Uluslararası Baş Ağrısı Derneği 13 kategoride ve 67 farklı türde baş ağrısı saptamıştır. Bu ağrıların temel sınıflandırılmasında herhangi bir rahatsızlığın temeli olmadan ve daha yaygın olan migren, gerilim, küme baş ağrısı gibi birincil baş ağrıları ile belli bir rahatsızlığın neden olduğu, bulgular temelinde sınıflandırılan ve hastalıkların tetiklediği menenjit, beyin tümörü gibi rahatsızlıklardan kaynaklanan ikincil baş ağrıları olarak baz alınır. Diğer bir sınıflandırmaya göre akut baş ağrısı, subakut baş ağrısı ve kronik baş ağrısı olarak yapılan sınıflandırmadır.

Akut Baş Ağrısı: Daha önceki benzer baş ağrılarına yönelik deneyimlerden farklı olan ağrı tipleridir. Bu tür ağrıların ortaya çıkmasında menenjit, beyin sarsıntısı, felç, beyin iltihabı ya da kulak ve sinüs enfeksiyonları gibi hastalıklar söz konusudur.

Subakut Baş Ağrısı: Uzun süre kalıcı ve uzun aralıklar içerisinde yaşanan bu tür ağrıların sebebi genellikle temporal artrit, hipertansiyon ve nevralji gibi rahatsızlıkların bir sonucudur.

Kronik Baş Ağrısı: Kalıcı baş ağrıları olarak nitelendirilebilecek bu tip ağrıların hayati bir tehlike içermesi söz konusu değildir. Daha çok migren ya da gerilim tipi baş ağrıları bu kategoriye girer.

Birincil Baş Ağrıları

Gerilim Tipi Baş Ağrısı: En sık görülen baş ağrısı türüdür ve daha çok stresten ya da iş yoğunluğundan kaynaklanan, özellikle 20’li yaşlardan sonra çoğu yetişkinin yaşadığı bir baş ağrısıdır. Ağrılar daha çok alın, şakaklar ile baş ya da boyun arkasında hissedilir. Şiddetli ve sürekli ya da belli dönemlerde nükseden geçici ağrılar şeklinde yaşanabilir. Genellikle kadınlarda erkeklere göre daha sık rastlanılır.

Migren: Mide bulantısı ve kusma ile ışık ve sese karşı duyarlılığa neden olabilen bir tür vasküler baş ağrısıdır. Genellikle şiddetli ve kimi zaman başın her iki tarafında da ağrı hissedilen migren rahatsızlığın çeşitli türleri bulunur. Genel olarak baş ağrısından önce gelen baş dönmesi, ışık çakmaları gibi bir dizi göstergelerin yaşandığı auralı migren ve herhangi bir belirtinin yaşanmadığı aurasız migren olarak ayrılır.

Küme Baş Ağrısı: Beynin bir tarafını etkileyen ve düzenli olarak yaşanan vasküler bir baş ağrısı türüdür. Dayanılmaz ağrı ile birlikte genellikle burun tıkanıklığı ve gözlerde sulanma söz konusudur. Epizodik ve kronik olarak sınıflandırılan baş ağrısının temel nedeni bilinmez. Bu tür ağrı daha çok erkeklerde etkilidir.

Birincil tip baş ağrılarında genellikle ağrının türüne bağlı olarak kullanılan ilaçlar ile tedavi söz konusudur.

İkincil Baş Ağrıları

Daha çok ciddi rahatsızlıklarla ilgili uyarıcı niteliği bulunan bu tür baş ağrılarında özellikle 50 yaş sonrasında, şiddetli kusmaya neden olan, öksürük ile tetiklenen, ateşe bağlı ve ense sertliği yaşanan, görmede bulanıklık, konuşma bozukluğu, uyuşma, kas zayıflığı sorunu yaşayanlar ile düşünmek ya da hatırlamakta zorluk çeken kişilerin daha önce yaşanan baş ağrılarından farklı ya da daha şiddetli bir ağrı ise dikkat etmeleri gerekir.

Diğer Baş Ağrıları

Birincil ve ikincil baş ağrılarına uymayan baş ağrılarını kapsar. Bu ağrılar genellikle ilaç kullanımlarında yan etkiler arasında yer alan baş ağrıları, adet ve hormonal değişimler nedeniyle yaşanan baş ağrıları, yüzde bulunan sinüslerin iltihaplanması sebebiyle ortaya çıkan baş ağrılarıdır.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.