Akciğer Kanseri Nedir?


Akciğer Kanseri
Akciğer Kanseri

Akciğer Kanseri Nedir?, akciğer hücrelerinde başlar. Kanserli (malign) bir tümör, dokuyu yok eden bir grup kanser hücresidir. Vücudun diğer bölümlerine de yayılabilir (metastaz yapabilir). Kanser akciğer hücrelerinde başladığında, primer akciğer kanseri olarak adlandırılır.

Akciğer solunum sisteminin bir parçasıdır. Nefes alırken akciğerlerinizi kullanırsınız. Akciğerde 3 ana kısım vardır bunlar göğsünde, kalpte. Sağ akciğerde loblar diye adlandırılan kısımlar mevcuttur. Sol akciğer biraz daha küçüktür ve 2 lob içerir. Akciğerler plevra adı verilen ince bir kaplama ile korunur.

Akciğerdeki hücreler bazen değişir ve artık normal şekilde büyümez ve görevlerini yapamazlar. Bu değişiklikler, hamartoma ve papilloma gibi kanserli olmayan (benign) tümörlere yol açabilir. Ancak bazı vakalarda, akciğer hücrelerindeki değişiklikler kansere neden olabilir.

Akciğer kanserin başladığı hücrenin türüne göre ikiye ayrılır bunlardan bir tanesi  küçük hücreli dışı akciğer kanseri ve küçük hücreli akciğer kanseri diye adlandırılır.

Akciğer Kanseri Nedir?

Küçük hücreli dışı akciğer kanseri genellikle akciğerin dış kısmındaki bez hücrelerinde başlar. Bu tür kansere adenokarsinoma denir. Küçük hücreli dışı akciğer kanseri, yassı hücreler denilen düz, ince hücrelerde de başlayabilir. Bu hücreler, solunum borusundan (trakeadan) akciğerlere kadar uzanan geniş hava yolları olan bronşları sıraya koyarlar. Bu tür kansere akciğerin skuamöz hücreli karsinoması denir. Büyük hücreli karsinom, küçük hücreli dışı akciğer kanserinin başka bir türüdür ancak daha az görülür. Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde nadir bulunan bazı türleri de vardır. Bunlara sarkom ve sarkomatoid karsinom dahildir.

Küçük hücreli akciğer kanseri genellikle ciğerlerin ortasındaki bronşları hizalayan hücrelerde başlar. Küçük hücreli akciğer kanserinin başlıca türleri küçük hücreli karsinom ve kombine küçük hücreli karsinomdur (skuamoz veya glandüler hücrelerle karışık tümör).

Diğer kanser türleri akciğere yayılabilir, ancak bu primer akciğer kanseri ile aynı hastalık değildir. Vücudun başka bir bölümünde başlar ve akciğere yayılır kansere akciğer metastazı denir. Primer akciğer kanseri ile aynı şekilde muamele görmez.

Plevral mezotelyoma adı verilen nadir bir kanser tipine akciğer kanseri denir. Ancak plevral mezotelyoma, akciğeri kaplayan plevradan başlar ve akciğerde başlayan kanserden çok farklıdır.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.